Empreganav

A Xunta de Galicia, a través das consellerías de Traballo e Benestar e a de Economía e Industria, ante a situación do sector do metal, e nomeadamente do sector auxiliar da industria de construción naval, pon en marcha un importante plan para acadar a inserción laboral das persoas desempregadas do sector.
 

EmpregaNav é unha iniciativa que pretende fomentar a reinserción laboral das persoas do sector do metal e auxiliar do naval desempregadas provenientes de empresas de Galicia do CNAE 25, de “Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo”, cuxo despedimento fora motivado por causas obxectivas entre o 23 de marzo e o 22 de decembro de 2011.


Empreganav é unha iniciativa que pretende fomentar a reinserción laboral na industria do metal e auxiliar do naval

 

Programs

Trátase dun conxunto de actuacións que pretenden dar unha resposta urxente e paliar a situación que se produciu na rexión no sector do metal e auxiliar do naval. O plan está formado por diversas medidas dividas en sete programas:

  1. Acollida e diagnóstico inicial
  2. Medidas de sensibilización
  3. Programa de orientación
  4. Programa de formación
  5. Programa de inserción
  6. Medidas de acompañamento
  7. Programa de incentivos

Ayudas

Conxunto de incentivos para a cobertura dos gastos e participación en Empreganav.

· Incentivo para a participación activa
· Bolsa de desprazamento
· Incentivo para a inserción

 

Consulta todas as axudas

Inscríbete

EmpregaNav pretende fomentar a reinserción laboral na industria do metal e auxiliar do naval

Máis información:
info@empreganav.com

Contacto

Lugar: Centro de Formega en A Coruña (Polígono A Grela, Calle Gambrinus, 60. A Coruña)
Teléfono: 981 258 209
Lugar: Centro de Formega en Ferrol (Polígono A Gándara, parcela 15-16. Ferrol)
Teléfono: 981 330 333
Lugar: Centro de Formega en Santiago de Compostela (Avda. de San Lázaro, 87 bajo)
Teléfono: 981 937 298
Lugar: Centro de Formega en Ourense (Polígono San Cibrao das Viñas, Sector C, Rúa 4)
Teléfono: 988 384 579
Lugar: Centro de Formega en Vigo (Avda. del Tranvía, 2. Cabral, Vigo
Teléfono: 986 420 541