07/02/2013 Prego de condicións "Técnicas de procura de emprego" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de CCOO de Galicia, do servizo de desenvolvemento da acción formativa “Técnicas de procura de emprego” incluída no programa 4.2. Formación e activación laboral do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).

AnexoTamaño
prego_4.2..pdf6.23 MB