15/05/2013 Prego de condicións "Apoio á recolocación" (ASIME)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Asociación de industriais metalúrxicos de Galicia, ASIME, do servizo de desenvolvemento das accións:

- Análise continua dos perfís profesionais demandados e do tecido industrial das comarcas
 
- Xestión e intermediación das ofertas de emprego.
 
Incluídas no programa 5.1. Apoio á recolocación do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).
AnexoTamaño
pliego_apoyo_a_la_recolocacion.pdf5.45 MB