18/06/2013 PPT "Consultoría" (XUNTA)

Contido do prego de condicións técnicas que rexerán a contratación, por procedemento negociado sen publicidade, do servizo de consultoría para o seguimento e comprobación das condicións requiridas así como para a xustificación do proxecto FEAG-Empreganav

AnexoTamaño
ppt_2013.74_galego_.pdf338.9 KB