2º CICLO DE PRL M/C: INSTALACIÓNS, REPARACIÓNS... (Vigo I)

Fecha: 
Xov, 27/06/2013 - 09:00 - 18:00

O 27/06/2013 dentro do programa de formación transversal, levouse a cabo, na localidade de Vigo, un curso de contido eminentemente práctico e de curta duración (6 horas), destinado á prevención de riscos laborais nos campos de instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, cerraxería e carpintaría metálica.

OBXECTIVOS:

 • Recoñecer os riscos específicos inherentes ás tarefas, equipos de traballo e áreas da unidade de obra concreta, así como coñecer as técnicas preventivas específicas para a  aplicación en cada caso.
 • Identificar que riscos se derivan da interferencia entre actividades e aprender os procedementos de actuación

CONTIDOS:

Definición dos traballos.

Dependendo do posto de traballo, poderanse definir os seguintes traballos: traballos mecánicos, ferroviarios, instalacións de edificios, os referidos a instalacións de telecomunicacións, a instalacións de gas e auga, así como outros máis específicos relativos a instalacións e mantemento urbano, montaxe e desmonte de estadas industriais e montaxe de illamento industrial

Técnicas preventivas específicas.

 • Identificación de riscos
 • Avaliación dos riscos do posto (xenérica)
 • Medios auxiliares
 • Equipos de traballo e ferramentas: riscos e medidas preventivas
 • Traballos en altura
 • Traballos en proximidade eléctrica
 • Espazos confinados
 • Manipulación manual de cargas
 • Medios de protección colectiva
 • Medios de protección individual
 • Materiais e produtos.
 • Sinalización
 • Conexións eléctricas ou mecánicas
 • Mantemento e verificación, manual do fabricante, características dos principais elementos, dispositivos de seguridade, documentación e sistemas de elevación

Neste curso participaron un total de 15 usuarios/as do proxecto Empreganav.

 

AnexoTamaño
2o_ciclo_de_prl_mc_vigo.pdf163.25 KB