Accesibilidade

A páxina do proxecto EmpregaNav adquiriu o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos a tódalas persoas independientemente dos seus medios e/ou habilidades.

Foi creado en base ás pautas de accesibilidade ós contidos proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative) organismo creado pola W3C (World Wide Web Consortium), para informar, investigar e fomentar o traballo na accesibilidade web.

A WAI estableceu tres niveis de accesibilidade, "A", dobre "A" e triple "A" alcanzando cada nivel có cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios. Co obxecto de asegurar estes niveis de cumprimento de criterios de accesibilidade, realizouse a comprobación có programa TAW (Test de Accesibilidade Web).