Aviso Legal

Información Legal
Para pórse en contacto có proxecto pode remitirse á dirección de correo electrónico info@empreganav.com

Protección de Datos
Calquera información persoal que poida facilitarnos durante o uso do presentesitio web será tratada conforme a nósa Política de Privacidade.

Uso Aceptable
A persoa usuaria desta páxina comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade có presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou ao orde público.

Enlaces a outros sitios web
EmpregaNav non se responsabiliza da información contida en páxinas web de terceiros ás que poida acceder por enlaces ou buscadores do presente sitio web, posto ca función destes é informar ó usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web, e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.