Circular informativa: Aprobación del anteproyecto de ley de emprendedores

O Anteproxecto de Lei constitúe unha das reformas estruturais máis importantes do programa reformista do Goberno, segundo a Delegación. Complementa ao Real Decreto Lei de 22 de febreiro de 2013 de medidas laborais de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego, a través do cal se aprobaron determinadas medidas de apoio ao emprendedor.

 Novidades principais do Anteproxecto de Lei:

-              IVE de caixa

-              Eliminación de obstáculos ao acceso dos emprendedores á contratación pública

-              Redución de cargas administrativas

-              Incentivos ao investimento de beneficios

-              Incentivos fiscais á calidade do crecemento a través da innovación empresarial

-              Incentivos fiscais para a cesión de activos intanxibles ("Patent Box")

-              Incentivos fiscais aos “business angels”

-              Empresario de Responsabilidade Limitada

-              Sociedade Limitada de Formación Sucesiva: novo subtipo societario

-              Puntos de Atención ao Emprendedor