Obradoiro de retorno ás aulas (A Coruña)

Fecha: 
Lun, 17/12/2012 - 09:00 - 14:00

Nestes obradoiros informouse acerca da obtención do certificado de Graduado na Educación Secundaria Obrigatoria. Neles expuxéronse as esixencias do mercado laboral relacionadas cos estudos mínimos esixidos dependendo dos sectores e das actividades a desenvolver, así como as accións relacionadas co Plan que lles axudará a obter o devandito certificado. En concreto informouse as persoas participantes sobre a obtención das competencias crave como requisito previo á obtención dos certificados de profesionalidade.

O obxectivo é concienciar do carácter imprescindible da obtención do graduado en Educación Secundaria tanto para o acceso ao emprego como á formación ocupacional e programas mixtos.
 
Contido:
 
INTRODUCIÓN
- O Sistema educativo actual e de outrora
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
- Obxectivos
- Acceso e admisión
- Competencias básicas
- Avaliación, promoción e titulación
 
OPCIÓNS PARA CONSEGUIR O TÍTULO DA ESO.
- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
- Formación ocupacional
- Formación profesional específica. Ciclos formativos de grao medio
- Centros e aulas de formación de adultos. Nivel elemental e medio
- Formación específica non regulada en academias privadas
 
EQUIVALENCIAS CO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)
- Equivalencias a efectos académicos
- Equivalencia a efectos laborais
- Equivalencias a efectos laborais (ou profesionais) recollidas na normativa
- Equivalencias a efectos laborais (ou profesionais) non recollidas na normativa
 
Realizouse 1 edición deste taller en A Coruña o día 17/12/2012 no que participaron  un total de 26 usuarios.
AnexoTamaño
taller_retorno_a_las_aulas_a_coruna.pdf62.45 KB