Obradoiros de acreditación de certificados de profesionalidade (Vigo)

Fecha: 
Mar, 04/12/2012 - 09:00 - 14:00

Trátase de obradoiros relacionados coa obtención do certificado de profesionalidade.  Neles motivouse aos participantes e informóuselles da necesidade de acreditar a súa experiencia mediante unha homologación das actividades realizadas ao longo da súa vida laboral.

O obxectivo destes obradoiros é facilitar aos participantes nas accións a comprensión do concepto de certificado de profesionalidade como título esencial para o recoñecemento da cualificación profesional en toda a UE e transmitir a idea de que nun lapso breve de tempo constituirá condición sine qua non para obter emprego na ocupación correspondente, dado o seu carácter de garantía de competencia.
 
Contido:
 
INTRODUCIÓN
- Que é un certificado de profesionalidade?
- Quen expide devandito certificado?
- Para que me serve devandito certificado?
- Como se obtén devandito certificado?
- Modalidades de impartición das accións formativas
- Que centros poden impartir estas accións
 
NORMATIVA
- Certificados de profesionalidade
- Experiencia laboral - recoñecemento das competencias profesionais
- Instituto nacional das cualificaciones (incual)
 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Convocatorias desde as administracións públicas
- Recoñecemento de competencias adquiridas por experiencia laboral
- Que vantaxes ofréceche?
- Quen pode acceder?
- Como é o proceso?
 
ESTRUTURA E CONTIDO DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
- Identificación do certificado de profesionalidade
- Perfil profesional do certificado de profesionalidade
- Formación do certificado de profesionalidade
- Módulos formativos
- Unidades formativas
- Accións formativas
 
LIGAZÓNS DE INTERESE
- Buscador de certificados de profesionalidade
- Listado de Especialidades
 
Realizouse 1 edición destes talleres en Vigo o día 04/12/2012  ás que asistiron un total de 49 persoas.
 
AnexoTamaño
taller_de_acreditacion_de_las_certificaciones_vigo.pdf164.66 KB