Ofertas de emprego para o proxecto Empreganav

Fecha: 
03/10/2012

Ante a necesidade de persoal técnico en orientación laboral, autoemprego e inserción, así como de formadores  para levar a cabo as accións formativas englobadas no proxecto Empreganav, ábrese unha selección de persoal.

 
O contido das ofertas de emprego poderanse observar na pestana de "contratación" da presente páxina web.