07/02/2013 Prego de condicións "Prevención de riscos laborais" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de CCOO de Galicia, do servizo de desenvolvemento da acción formativa “Prevención de riscos laborais” incluída no programa 4.3 Formación transversal do proxecto Empreganav, cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG).

AnexoTamaño
prego_4.3..pdf5.88 MB