A Xunta promove un programa para reinsertar a 450 traballadores desempregados do naval

Fecha: 
03/10/2012
 Xunta promoverá a reinserción laboral de 450 traballadores desempregados o naval a través do programa Empreganav, que está cofinanciado polo Fondo Europeo de Adaptación á Globalización.
A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, e o responsable de Economía, Javier Guerra, explicaron que o proxecto conta cun orzamento de 3,1 millóns de euros e persegue a reciclaxe e a asistencia en procura de emprego para os empregados do sector do metal e o auxiliar naval galego.
A iniciativa está dedicada a persoas que tivesen contrato indefinido e fosen despedidas entre o 23 de marzo e o 23 de decembro.
«Trátase dunha estratexia integral que inclúe 7 medidas, prestando unha especial atención ás persoas con discapacidade, de maior idade e aquelas que máis dificultades atopen para reintegrarse non mercado laboral», destacou Matogueira.
O día 9 de outubro a iniciativa arrincará na Coruña yFerrol, o día 10 en Santiago e Ourense e o 11 en Vigo yVilagarcía. Os traballadores que participen recibiran un máximo de 400 euros e contarán con incentivos para fomentar o autoemprego, a conciliación e os desprazamentos.
O plan inclúe accións formativas básicas e tamén especializada sobre o sector. Ademais, haberá técnicos analizando o tecido industrial para detectar a necesidade de persoal e xestionar as ofertas de emprego.
 

Fuente: La Voz de Galicia