Contratación

03/10/2012 Selección de persoal para o proxecto empreganav

PERFÍS OFERTADOS: Persoal técnico en Orientación Laboral, Autoemprego e Inserción
DATA DA OFERTA: 03/10/12
LOCALIZACIÓN: A Coruña,...

03/10/2012 Selección de persoal para o proxecto empreganav

PERFÍS OFERTADOS: FORMADORES
DATA DA OFERTA: 03/10/12
LOCALIZACIÓN: A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol e Santiago

07/02/2013 Prego de condicións "Seguimento no emprego" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de...

07/02/2013 Prego de condicións "Obtención do título de graduado en ESO" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de...

07/02/2013 Prego de condicións "Técnicas de procura de emprego" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de...

07/02/2013 Prego de condicións "Prevención de riscos laborais" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de...

07/02/2013 Prego de condicións "Apoio á recolocación" (CCOO)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Industria de...

20/02/2013 Prego de condicións "Competencias Crave" (MCA-UGT)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Metal...

20/02/2013 Prego de condicións "Activación Laboral" (MCA-UGT)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Metal Construcción e afíns de...

20/02/2013 Prego de condicións "Prevención de riscos laborais" (MCA-UGT)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Federación de Metal...

11/03/2013 Selección de persoal para o proxecto Empreganav

DATA DA OFERTA: 11/03/13

LOCALIZACIÓN: Vigo, Ourense

PERFÍS OFERTADOS: Persoal Técnico en Orientación e Inserción Laboral

 ...

22/03/2013 Selección de persoal para o proxecto Empreganav

DATA DA OFERTA: 22/03/13

LOCALIZACIÓN: Vigo, Ourense

PERFIS OFERTADOS: Prospector /a Empresarial

15/05/2013 Prego de condicións "Apoio á recolocación" (ASIME)

Contido do prego de condicións que rexerá a contratación por procedemento negociado sen publicidade, Asociación de industriais metalúrxicos de...

27/05/2013 Selección de persoal para o proxecto Empreganav

DATA DA OFERTA: 27/05/2013

LOCALIZACIÓN: Vigo

PERFIL OFERTADO: Administrativo

20/06/2013 Prego de condicións "Suministro de material e vestimenta de EPIS" (FORMEGA)

Contido do prego de condicións que rexirá a contratación por procedimento negociado sen publicidade, Fundación Galega do Metal para a formación,...

09/07/2013 Prego de condicións "suministro de material de soldadura" (FORMEGA)

Contido do prego de condicións que rexirá a contratación por procedimento negociado sen publicidade, Fundación Galega do Metal para a formación, ...

10/07/2013 PPT "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Prego de condicións técnicas que rexerán a contratación, por procedemento aberto, dun programa de inserción laboral por conta allea dirixido á...

10/07/2013 PCA "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación, pola Consellería de Traballo e Benestar, polo procedemento aberto e...

19/07/2013 Prego de condicións "Suministro de chapa" (FORMEGA)

Contido do prego de condicións que rexirá a contratación por procedimento negociado sen publicidade, Fundación Galega do Metal para a formación, ...

23/07/2013 Prego de condicións "Avaliación contínua das accións do proxecto" (FORMEGA)

Avaliación continua das accións incluidas no proxecto FEAG-Empreganav, coa elaboración de informes de avaliación parciais e finais, elaboración de...

13/08/2013 PPT "Formación para a Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)
Contido do prego de condicións técnicas que rexerán a contratación, por procedemento aberto por lotes, do servizo de desenvolvemento de...
13/08/2013 PCA "Formación para a Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)
Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación, pola Consellería de Traballo e Benestar, polo procedemento aberto e...
04/09/2013 Adxudicación do contrato "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato de servizo para o desenvolvemento do programa de inserción laboral dirixido á poboación...

13/08/2013 Publicidade no Diario Oficial de Galicia da licitación "Formación para la Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se convoca a contratación, polo...

06/09/2013 Resolución de declaración de deserto do lote 2 "Formación para a Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)

Resolución de declaración de deserto do lote 2 (Actividades auxiliares de almacén) relativo ao servizo, por lotes, para a impartición de accións...

03/10/2013 Adxudicación do contrato "Formación para a Recualificación fora do sector do metal e auxiliar do naval" (XUNTA)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato relativo ao servizo por lotes para a impartición de accións formativas para a recualificación...

29/10/2013 Publicidade no Diario Oficial de Galicia da formalización do contrato "Formación para a Recualificación fose do sector do metal e auxiliar do naval" (Lote1) (XUNTA)

Resolución do 9 de outubro de 2013, da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se fai pública a formalización do...

10/07/2013 Publicidade no Diario Oficial de Galicia da licitación "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Resolución do 3 de xullo do 2013, da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se convoca a contratación, polo...

27/09/2013 Publicidade no Diario Oficial de Galicia da formalización do contrato "Programa de inserción laboral" (XUNTA)

Resolución do 9 de setiembre do 2013, da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se fai pública a formalización...

18/06/2013 PPT "Consultoría" (XUNTA)

Contido do prego de condicións técnicas que rexerán a contratación, por procedemento negociado sen publicidade, do servizo de consultoría para o...

10/07/2013 PCA "Consultoría" (XUNTA)

Contido do prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación pola Consellería de Traballo e Benestar, polo procedemento...

11/10/2013 Adxudicación do contrato "Consultoría" (XUNTA)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato relativo ao servizo de consultoría para ou seguimento e comprobación dás condicións requiridas...

25/06/2013 Invitación para participar na licitación "Suministro de material e equipamento de EPIS" (FORMEGA)

Invitación para participar na licitación do procedemento negociado sen publicidade para a contratación do suministro de material e equipamento de...

08/07/2013 Adxudicación do contrato "Subministración de material e equipamento de EPIS" (FORMEGA)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato relativo á subministración do material e equipamento de EPIS necesario para o desenvolvemento...

10/07/2013 Invitación para participar na licitación "Suministro de material de soldadura" (FORMEGA)

Invitación para participar na licitación do procedemento negociado sen publicidade para a contratación do suministro de material de soldadura,...

29/07/2013 Adxudicación do contrato "Suministro de material de soldadura" (FORMEGA)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato relativo á subministración de material de soldadura necesario para o desenvolvemento das...

24/07/2013 Invitación para participar na licitación "Suministro de chapa" (FORMEGA)

Invitación para participar na licitación do procedemento negociado sen publicidade para a contratación do suministro de chapa, necesario...

05/08/2013 Adxudicación do contrato "Suministro de chapa" (FORMEGA)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato relativo á subministración de chapa, necesario para o desenvolvemento das accións formativas...

29/07/2013 Invitación para participar na licitación "Avaliación continua das accións do proxecto" (FORMEGA)

Invitación para participar na licitación do procedemento negociado sen publicidade para a contratación do servizo de desenvolvemento da...

06/09/2013 Adxudicación do contrato "Avaliación continua das accións do proxecto" (FORMEGA)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato relativo ao desenvolvemento dunha avaliación continua das accións incluidas no proxecto FEAG-...

15/07/2013 Publicación no DOGA da convocatoria para o recoñecemento de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia no marco do proxecto EMPREGANAV

Resolución do 5 de xullo do 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de...

23/08/2013 Listado de persoas excluidas no procedemento de recoñecemento de experiencia profesional.

Listado dos beneficiarios do proxecto Empreganav excluidos no procedemento de recoñecemento da experiencia profesional na Fabricación e montaxe de...

23/08/2013 Listado de persoas admitidas e sedes de asesoramento no procedemento de recoñecemento de experiencia profesional.

Listado dos beneficiarios do proxecto Empreganav admitidos e sedes de asesoramento no procedemento de recoñecemento da experiencia profesional na...

04/06/2013 Adxudicación do contrato "Apoio á recolocación" (ASIME)

Resolución e aprobación da adxudicación do contrato relativo ao desenvolvemento de varias accións incluidas na actividade 5.1. Apoio á...

21/02/2013 Invitación para participar na licitación dos procedementos de contratación da entidade MCA-UGT
Invitación para participar na licitación dos procedementos de contratación da entidade MCA-UGT Galicia, dentro do proxecto FEAG-...
08/03/2013 Adxudicación dos contratos licitados pola entidade MCA-UGT

Acta da adxudicación dos contratos licitados pola entidade MCA-UGT Galicia, dentro do proxecto FEAG-Empreganav, relativos ao desenvolvemento de...

07/02/2013 Invitación para participar na licitación dos procedementos de contratación da entidade CCOO

Invitación para participar na licitación dos procedementos de contratación da entidade Federación de Industria de CCOO de Galicia, dentro do...

22/02/2013 Adxudicación dos contratos licitados pola entidade CCOO

Acta da adxudicación dos contratos licitados pola entidade Federación de Industria de CCOO de Galicia, dentro do proxecto FEAG-Empreganav,...